Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás společně s prvotřídní kvalitou našeho zboží prioritou. Níže se dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje u nás ve společnosti zpracováváme.

1. Správce a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

Vitamino s.r.o, se sídlem Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava; zapsaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka 94311/B, IČO: 47514001, DPH: SK2023928775.

Kontaktovat nás můžete na:

e-mail: shop@vitamino.cz

případně na adrese sídla uvedené výše.

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

2. Jaké osobní údaje naše společnost zpracovává a proč?

2. 1. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení), potřebujeme k tomu, abychom Vás byli schopni identifikovat a mohli Vám umožnit nákup zboží.

2. 2. Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát) případně dodací údaje, pokud se liší od adresních, potřebujeme pro odeslání zboží na správnou adresu. Navíc tyto údaje potřebujeme jako součást Vaší identifikace a pro případ, že bychom Vás museli kontaktovat dopisem.

2. 3. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat v případě jakýchkoli změn ohledně objednaného zboží nebo dalších nutných záležitostí 

2. 4. IČO:

Pokud u nás nakupujete v pozici podnikatele, je nutné uvést také IČO, které potřebujeme pro vystavení daňových dokladů a zároveň jako součást identifikace.

Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené osobní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky a dodat Vám zboží.

2. 5. Informace o nákupech a službách:

Informace o Vašich nákupech případně službách, které jsme Vám poskytli uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali a mohli jste u nás uplatnit záruku. 

2. 6. Uživatelské jméno a heslo:

Při registraci Vašeho uživatelského účtu uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se ke svému uživatelskému účtu mohli přihlásit, tj. Vaše uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nebyli schopni umožnit.

3. Jak využíváme Vaše údaje, pokud k tomu máme souhlas?

3. 1. Oprávněný zájem

3. 1. 1. Jelikož máme zájem zůstat s našimi zákazníky v kontaktu, uchováme si po registraci Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách případně zajímavých akcích souvisejících se Zbožím, které jste si u nás objednali. Zasílání obchodních sdělení provádíme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit, případně můžete zasílání takových emailů dopředu odmítnout emailem zaslaným na adresu shop@vitamino.cz nebo zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka při potvrzení objednávky zboží. 

3. 1. 2. Protože se snažíme se neustále zlepšovat a s našimi zákazníky udržovat přátelské vztahy, můžeme Vaše telefonní číslo využít k tomu, abychom Vám zavolali a zeptali se, jak jste s našimi službami spokojeni, případně Vám řekli o nějaké speciální nabídce související se zbožím, které jste si u nás objednali. Při každém telefonátu budete mít samozřejmě možnost požádat, abychom Vás takto už nekontaktovali a my už Vám volat nebudeme. Informaci o tom, že už nechcete, abychom Vás kontaktovali, můžete také odmítnout emailem zaslaným na adresu shop@vitamino.cz nebo zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka při potvrzení objednávky zboží.

3. 2. Souhlas

Pokud jste nám dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email případně i telefonní číslo také pro další účely, než je uvedeno výše. Například pro sdělování informací o našich akcích a službách, které nesouvisí se zbožím, které jsme Vám poskytli.

3. 3. Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Pokud si o zpracování cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

4. 1. Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), Seznam.cz, a.s. (IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000) a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) (více se dočtete v informacích o zpracování cookies zde).

4. 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojený. Dotazník Vám zašleme pokaždé, pokud u nás zakoupíte, pokud jeho zaslání dopředu neodmítnete. Zpracování údajů v tomto případě probíhá na základě našeho tzv. oprávněného zájmu na zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem v našem e shopu. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýzu našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Za tímto účelem můžeme předat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Žádné třetí straně Vaše údaje nepředáme pro její vlastní účely. V každém e-mailu budete mít možnost odhlásit se ze zasílání dotazníku spokojenosti a další dotazníky Vám už zasílat nebudeme.

4. 3. Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

5. 1. Vaše údaje uchováváme 5 let od nákupu a potom je anonymizujeme Pokud u nás máte uživatelský účet, pak údaje z něj uchováváme po dobu, kdy je účet aktivní. Po 5 letech neaktivity účet smažeme a údaje uchováme po dobu dalších 5 let. Po tuto dobu je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. 

5. 2. Jestliže máme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat a takové údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

5. 3. Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají některé zákony. 

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

6. 1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

6. 2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

6. 3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

6. 4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

6. 5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

6. 5. 1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

6. 5. 2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

6. 5. 3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

6. 5. 4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

6. 6. Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

6. 7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email shop@vitamino.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali. 

Tyto zásady byly vydány dne 11. 5. 2020.

Věrnostní program

Získejte speciální ceny pro registrované zákazníky, sbírejte body za objednávky a nakupujte tak své oblíbené produkty levněji.

-->