Příspěvek:

Spustili jsme nový Vitamino profil a při této příležitosti pro vás máme uvítací soutěž! Hrát budeme o voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup jakýchkoliv produktů z našeho e-shopu.

Podmínky soutěže jsou následující:

 • dejte like fotce
 • označte 2 kamarády
 • sledujte profil @vitamino.cz

Soutěž potrvá do půlnoci 3. 3. 2021, vylosovaného vítěze označíme následující den. Co byste si koupili v případě výhry? :)

Pravidla soutěže

„Instagram Vitamino.cz” (dále jen „Pravidla”)

§ 1

 • Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Instagram Vitamino.cz” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

 • Pořadatelem je společnost Vitamino s.r.o., se sídlem Karpatské námestie 10, 831 06, Bratislava IČO: 47514001, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 84710 (dále jen „Pořadatel“), ve spolupráci se společností RVLT Digital s.r.o., IČ 07412649, se sídlem Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300620 (dále jen „Organizátor“).
 • Správcem soutěže je společnost RVLT Digital s.r.o., IČ 07412649, se sídlem Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300620 (dále jen „Správce“).

§ 3

 • Soutěž je vedena na instagramovém profilu Vitamino.cz. (https://www.instagram.com/vitamino.cz) (dále jen „Aplikace soutěže”), propagována na facebookovém profilu Vitamino (dále jen „Facebook Vitamino.cz”), případně dalších komunikačních kanálech.
 • Soutěž probíhá v období od 24. 2. 2021 od 12:00 do 3. 3. 2021 do 24:00 (dále jen „Soutěžní období“).
 • Pořadatel bude o Soutěži informovat na svém instagramovém profilu.
 • Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovateli sociální sítě Instagram (dále jen “Instagram”). Provozovatelům Instagramu nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram nemá žádné závazky vůči Účastníkům této Soutěže.
 • Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Instagram, mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla Soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce, pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.
 • Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.
 • Mechanika Soutěže spočívá v označení příslušného příspěvku srdíčkem, označení dvou jiných profilů v komentáři a sledování instagramového profilu @vitamino.cz. Z komentářů publikovaných v Soutěžním období bude po jeho skončení (nejpozději do 4. 3. 2021 do 18:00) na základě splnění všech soutěžních podmínek vylosován výherce, který obdrží výhru.
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a pracovníci Správce. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

 • Soutěž probíhá na sociální síti Instagram (www.instagram.com). Účastník uvedením odpovědi v Aplikaci soutěže nebo jiným splněním soutěžního úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.
 • Soutěží se o následující ceny: Poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč udělený ve formě slevového kódu. (dále jen „Cena“).
 • Výherce budou Správcem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu, ve které mu bude sdělen slevový kód, který bude mít platnost do 31.12.2021.
 • Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu.

§ 6

 • Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

§ 7

 • Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce, Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více instagramových profilů pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
 • Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování a/nebo instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry nebude možné.
 • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých.
 • Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Praze dne 24. 2. 2021

Vitamino.cz

Věrnostní program

Získejte speciální ceny pro registrované zákazníky, sbírejte body za objednávky a nakupujte tak své oblíbené produkty levněji.

-->